Styrdokument
Strategisk plan 2018-2020        

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 1 654 KB Strategisk plan 2018-20.pdf 2017-12-08 14:19

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Plan, Program Anställda,Medborgare,Politiken 2017-11-27 Kommunfullmäktige Kommunchef Kommunövergripande