Styrdokument
Lönepolicy       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 130 KB 150219 Lönepolicy.pdf 2015-04-09 15:16

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Policy Anställda 2015-02-25 Personalutskottet Personalchef Personal