Styrdokument
Lönepolicy       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 130 KB 150219 Lönepolicy.pdf 4/9/15, 3:16 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Policy Anställda 2/25/15 Personalutskottet HR-chef Personal