Styrdokument
Integrationspolicy       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/msword 80 KB reviderad integrationsstrategi styrdokument.doc 2018-12-11 16:05

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Policy Anställda,Medborgare 2018-10-08 Kommunfullmäktige Socialchef Kommunövergripande