Styrdokument
Dödsboärenden       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 363 KB Riktlinjer dösbo rev..pdf 2017-01-30 14:00

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 2017-01-23 Kommunstyrelsen Socialchef Socialtjänst