Styrdokument
Dödsboärenden       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 363 KB Riktlinjer dösbo rev..pdf 1/30/17, 2:00 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 1/23/17 Kommunstyrelsen Socialchef Socialtjänst