Styrdokument
Serveringstillstånd       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 123 KB Serveringstillstand.pdf 3/20/15, 3:06 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Alkoholhandläggare/Tillståndshavare 3/9/15 Kommunstyrelsen Enhetschef AoI Socialtjänst