Styrdokument
Serveringstillstånd       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 123 KB Serveringstillstand.pdf 2015-03-20 15:06

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Alkoholhandläggare/Tillståndshavare 2015-03-09 Kommunstyrelsen Enhetschef AoI Socialtjänst