Styrdokument
Årsarbetstidsavtal för anställda med administrativa arbetsuppgifter och kontorsarbetstid       


Avtal för anställda med administrativa arbetsuppgifter och kontorstid i Älvsbyns kommun


  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 58 KB Arsarbetstidsavtal.pdf 2011-01-31 11:04

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda 2010-10-25 Personalutskottet Personalchef Personal