Styrdokument
Kommunalt lönebidrag till föreningar - normer       


Handläggning i lönebidragsärenden


  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 67 KB Styrdokument, lönebidrag.pdf 9/8/15, 3:06 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare 8/24/15 Kommunstyrelsen Fritids- och kulturchef Kommunövergripande