Styrdokument
Allmänna bestämmelser vatten och avlopp (ABVA 2011)       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 313 KB ABVA 2011.pdf 2011-05-18 14:22
application/pdf 373 KB ABVA_.pdf 2016-04-19 08:48

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda,Medborgare 2011-04-26 Kommunfullmäktige VD Älvsbyns energi AB Gator, va, renhållning