Styrdokument
Arvodesreglemente       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 157 KB Arvodesreglemente 2019-2022.pdf 11/6/19, 1:57 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda,Politiken 10/21/19 Kommunfullmäktige Kommunchef Politisk verksamhet