Styrdokument
Regler och avgifter för uthyrning av Forums lokaler       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 106 KB Regler och avgifter för uthyrning av Forums lokaler.pdf 11/6/19, 3:46 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda,Medborgare 10/21/19 Kommunfullmäktige Fritids- och kulturchef Kultur och Fritid