Styrdokument
Upphandlingspolicy       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 63 KB upphandlingspolicy.pdf 3/2/21, 1:01 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Policy Anställda 2/15/21 Kommunfullmäktige Ekonomichef Ekonomi