Styrdokument
Information om villkor för personlig assistans       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 237 KB Information om villkor för personlig assistans.pdf 2017-06-30 13:20

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare 2017-06-19 Kommunfullmäktige Socialchef Socialtjänst