Styrdokument
Taxa för externa tjänster, uthyrningar mm inom räddningstjänsten       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 157 KB Taxa för externa tjänster inom räddningstjänsten.pdf 12/11/17, 11:17 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare 11/27/17 Kommunfullmäktige Räddningschef Miljö- Bygg-Räddning