Styrdokument
Taxa för externa tjänster, uthyrningar mm inom räddningstjänsten       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 157 KB Taxa för externa tjänster inom räddningstjänsten.pdf 2017-12-11 11:17

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare 2017-11-27 Kommunfullmäktige Räddningschef Miljö- Bygg-Räddning