Styrdokument
Taxa enl tobakslagen, alkohollagen samt lagen om försäljning av receptfria läkemedel       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 159 KB Taxa alkohol, tobak, recfria läkemedel.pdf 2018-02-22 07:17

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare 2018-02-12 Kommunfullmäktige Miljö- och byggchef Miljö- Bygg-Räddning