Styrdokument
Taxa enl tobakslagen, alkohollagen samt lagen om försäljning av receptfria läkemedel       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 129 KB Taxa alkohol, tobak, recfria läkemedel.pdf 2/22/19, 11:09 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare 2/12/18 Kommunfullmäktige Miljö- och byggchef Miljö- Bygg-Räddning