Styrdokument
Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen       


Dokumenthanteringsplanen talar om vilka handlingar som förekommer i verksamheten, hur de ska förvaras, vilka handlingar som ska bevaras eller gallras.


  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 867 KB KS dokumenthanteringsplaner, rev 2018.pdf 2018-10-09 11:06
application/pdf 173 KB Överförmyndarverksamheten.pdf 2018-10-09 15:42
application/pdf 110 KB Statsbidrag.pdf 2018-10-09 15:42
application/pdf 157 KB Socialtjänsten - övergripande.pdf 2018-10-09 15:32
application/pdf 126 KB Socialtjänsten - Särskilt boende och korttidsboende.pdf 2018-10-09 15:34
application/pdf 126 KB Socialtjänsten - Ordinärt boende (hemtjänst).pdf 2018-10-09 15:33
application/pdf 144 KB Socialtjänsten - Omsorgen om funktionshindrade.pdf 2018-10-09 15:32
application/pdf 126 KB Socialtjänsten - Biståndshandläggning (SOL och LSS).pdf 2018-10-09 15:35
application/pdf 115 KB Skolsocial verksamhet och skolhälsovård, barn och familjeenheten.pdf 2018-10-09 15:41
application/pdf 114 KB Skolskjutsar.pdf 2018-10-09 15:41
application/pdf 123 KB Serveringstillstånd.pdf 2018-10-09 15:35
application/pdf 128 KB Räddningstjänsten.pdf 2018-10-09 15:30
application/pdf 166 KB Kommunledningskontoret - Kansliet.pdf 2018-10-09 15:23
application/pdf 111 KB Kommunledningskontoret - IT.pdf 2018-10-09 15:29
application/pdf 147 KB Kommunledningskontoret - HR.pdf 2018-10-09 15:27
application/pdf 118 KB Kommunledningskontoret - Ekonomi.pdf 2018-10-09 15:25
application/pdf 114 KB Interkommunal ersättning och samverkan.pdf 2018-10-09 15:40
application/pdf 116 KB Intagning till gymnasieskola.pdf 2018-10-09 15:40
application/pdf 112 KB Inackorderingstillägg.pdf 2018-10-09 15:39
application/pdf 141 KB Hälso och sjukvård.pdf 2018-10-09 15:31
application/pdf 138 KB Gymnasieskola.pdf 2018-10-09 15:38
application/pdf 123 KB Gymnasial lärlingsutbildning.pdf 2018-10-09 15:39
application/pdf 150 KB Grundskolan ink. Särskola och invandrarundervisning.pdf 2018-10-09 15:37
application/pdf 129 KB Grundskolan - Elevregistrering, betygsdokumentation.pdf 2018-10-09 15:36
application/pdf 133 KB Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.pdf 2018-10-09 15:38
application/pdf 131 KB Fritid och Kultur.pdf 2018-10-09 15:30
application/pdf 160 KB Arbete och Integration, myndighetsutövning barn- och familj.pdf 2018-10-09 15:31

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 2018-10-01 Kommunstyrelsen Kansliet Kommunövergripande