Styrdokument




Samverkan mellan Älvsbyns kommun och akutmottagningen Piteå Älvdals sjukhus       





  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 49 KB samverkan.pdf 12/21/12, 3:35 PM
application/pdf 13 KB Meddelande till Akutmottagningen 2.pdf 12/21/12, 3:36 PM





Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 11/5/12 Kommunstyrelsen MAS Socialtjänst