Styrdokument
Samverkan mellan Älvsbyns kommun och akutmottagningen Piteå Älvdals sjukhus       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 49 KB samverkan.pdf 2012-12-21 15:35
application/pdf 13 KB Meddelande till Akutmottagningen 2.pdf 2012-12-21 15:36

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 2012-11-05 Kommunstyrelsen MAS Socialtjänst