Styrdokument
Taxa för anmälan och tillsyn enligt alkohollagen avseende folköl, anmälan och tillsyn enligt tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel        

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 242 KB Taxa alkohol, tobak, recfria läkemedel.pdf 2017-01-02 15:08

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare,Politiken 2016-12-15 Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggchef Miljö- Bygg-Räddning