Styrdokument
Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 124 KB TaxaLSOochLBE.pdf 2015-01-29 11:42

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare 2015-01-26 Kommunfullmäktige Räddningschef Miljö- Bygg-Räddning