Styrdokument
Avyttring av lös egendom - riktlinje       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 73 KB Riktlinjer för avyttring av lös egendom 2017-08-21.pdf 2017-08-30 10:22

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 2017-08-21 Kommunstyrelsen Ekonomichef Kommunövergripande