Styrdokument
Avgifter för ansökan och tillsyn serveringstillstånd       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 84 KB Avgifter ansökan och tillsyn serveringstillstånd.pdf 2015-07-24 10:57

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Alkoholhandläggare/Tillståndshavare,Anställda,Medborgare 2015-04-27 Kommunfullmäktige Enhetschef AoI Socialtjänst