Styrdokument
Avgifter för ansökan och tillsyn serveringstillstånd       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 84 KB Avgifter ansökan och tillsyn serveringstillstånd.pdf 7/24/15, 10:57 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Alkoholhandläggare/Tillståndshavare,Anställda,Medborgare 4/27/15 Kommunfullmäktige Enhetschef AoI Socialtjänst