Styrdokument
Uppvaktning och avtackning av medarbetare       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 67 KB 150210 Riktlinjer Uppvaktning.pdf 2015-04-09 11:08

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 2015-02-25 Personalutskottet Personalchef Personal