Styrdokument
Ekonomiskt bistånd enligt SoL kapitel 4       


Vägledning vid biståndshandläggning ekonomiskt bistånd


  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 231 KB RiktekbistSoL .pdf 2014-09-02 15:59

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 2014-08-25 Ks Enhetschef AoI Socialtjänst