Styrdokument
Ekonomiskt bistånd enligt SoL kapitel 4       


Vägledning vid biståndshandläggning ekonomiskt bistånd


  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 231 KB RiktekbistSoL .pdf 9/2/14, 3:59 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 8/25/14 Ks Enhetschef AoI Socialtjänst