Styrdokument
Attestreglemente       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 101 KB attestreglemente 2015.pdf 2015-02-04 08:49

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda 2015-01-26 Kommunstyrelsen277/14-003 Ekonomichef Kommunövergripande