Styrdokument
Taxa tillstånd för hantering av brandfarliga varor enl LBE       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 118 KB Taxa för tillstånd enl LBE.pdf 12/11/17, 11:18 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare 11/27/17 Kommunfullmäktige5 Räddningschef Miljö- Bygg-Räddning