Styrdokument
Tillämpningsanvisningar för OPF-KL18       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 234 KB Tillämpningsanvisningar OPF-KL18.pdf 3/7/19, 1:04 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Politiken 2/18/19 Kommunfullmäktige HR-chef Politisk verksamhet