Styrdokument
Tillämpningsanvisningar för OPF-KL18       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 234 KB Tillämpningsanvisningar OPF-KL18.pdf 2019-03-07 13:04

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Politiken 2019-02-18 Kommunfullmäktige HR-chef Politisk verksamhet