Styrdokument
Riktlinjer vid misstanke om missbruk av alkohol och/eller andra droger       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 123 KB Riktlinjer vid misstanke om missbruk av alkohol och droger.pdf 1/24/20, 11:37 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 11/14/19 Personalutskottet HR-chef Personal