Styrdokument
Nationella patient översikten (NPÖ)       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 642 KB Riktlinje Nationella Patient Översikten (NPÖ) 2017-2018.pdf 2017-01-30 13:57

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 2017-01-23 Kommunstyrelsen MAS Socialtjänst