Styrdokument
Riktlinje distansarbete       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 285 KB Riktlinjer distansarbete.pdf 4/12/21, 9:17 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 1/20/21 Personalutskottet HR-chef Personal