Styrdokument
Undertecknande av handlingar inom kommunstyrelsen       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 753 KB 20180620160128423.pdf 6/25/18, 6:56 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda 6/20/18 Kommunstyrelsen Ekonomichef Kommunövergripande