Styrdokument
Behörighetstilldelning och användning av kommunens nätverk och dokumentationssystem 2018–2020       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 181 KB Behörighetstilldelning och användning av kommunens nätverk och dokumentationssystem 2018–2020.pdf 2018-09-24 14:52

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 2018-09-17 Kommunstyrelsen MAS Kommunövergripande