Styrdokument
Riktlinjer vid misstanke om missbruk av alkohol och/eller andra droger       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 151 KB Riktlinjer vid misstanke om missbruk av alkohol och droger.pdf 2/8/19, 9:28 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 12/20/18 Personalutskottet HR-chef Personal