Styrdokument
Riktlinjer vid misstanke om missbruk av alkohol och/eller andra droger       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 151 KB Riktlinjer vid misstanke om missbruk av alkohol och droger.pdf 2019-02-08 09:28

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 2018-12-20 Personalutskottet HR-chef Personal