Styrdokument
Strategisk Plan 2021-2023       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 1,348 KB SP 2021-2023.pdf 1/21/21, 10:55 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Plan, Program Anställda,Medborgare,Politiken 11/30/20 Kommunfullmäktige Kommunchef Kommunövergripande