Styrdokument
Ärendehantering - rutiner       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 237 KB Rutiner för ärendehantering.pdf 2017-06-12 10:30

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda,Politiken 2017-05-29 Kommunfullmäktige Kommunchef Kommunövergripande