Styrdokument
Ärendehantering - rutiner       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 237 KB Rutiner för ärendehantering.pdf 6/12/17, 10:30 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda,Politiken 5/29/17 Kommunfullmäktige Kommunchef Kommunövergripande