Styrdokument
Chefs- och ledningspolicy        

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 92 KB Chef-ledningspolicy.pdf 3/7/13, 2:22 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Policy Anställda,Politiken 2/18/13 Kommunfullmäktige Kommunchef Kommunövergripande