Styrdokument
Chefs- och ledningspolicy        

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 92 KB Chef-ledningspolicy.pdf 2013-03-07 14:22

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Policy Anställda,Politiken 2013-02-18 Kommunfullmäktige Kommunchef Kommunövergripande