Styrdokument
Ägardirektiv för Älvsbyns kommunföretag AB       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 97 KB Ägardirektiv ÄKFAB 2017.pdf 2017-06-30 07:47

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda,Politiken 2017-06-19 Kommunfullmäktige Kommunchef Politisk verksamhet