Styrdokument
Arkivreglemente för Älvsbyns kommun       


Regelverk för kommunens arkiv


  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 74 KB Arkivreglemente 2011.pdf 1/25/11, 4:25 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda 10/18/10 Kommunfullmäktige Kommunsekreterare Politisk verksamhet