Styrdokument
Arkivreglemente för Älvsbyns kommun       


Regelverk för kommunens arkiv


  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 74 KB Arkivreglemente 2011.pdf 2011-01-25 16:25

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda 2010-10-18 Kommunfullmäktige Kommunsekreterare Politisk verksamhet