Styrdokument
Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Social­tjänstlagen (SoL) avseende vuxna       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 104 KB Vägledning vid handläggning enligt SoL ÄO rev. 2019.pdf 4/1/19, 11:24 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 3/18/19 Kommunstyrelsen Socialchef Socialtjänst