Styrdokument
Undertecknande av handlingar inom kommunstyrelsen       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 401 KB 20180117091802119.pdf 2018-01-17 14:00

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda 2018-01-16 Kommunstyrelsen Ekonomichef Kommunövergripande