Styrdokument
Bolagsordning för Älvsbyns kommunföretag AB       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 91 KB Bolagsordning ÄKFAB 2019.pdf 6/27/19, 3:23 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda,Politiken 6/17/19 Kommunfullmäktige Kommunchef Politisk verksamhet