Styrdokument
Jämställdhetsintegrering - Handlingsplan       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 129 KB jämställdhet Reviderad.pdf 2018-02-01 06:53

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Plan, Program Anställda,Politiken 2018-01-22 Kommunfullmäktige Chef KLK Kommunövergripande