Styrdokument




Jämställdhetsintegrering - Handlingsplan       





  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 129 KB jämställdhet Reviderad.pdf 2/1/18, 6:53 AM





Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Plan, Program Anställda,Politiken 1/22/18 Kommunfullmäktige Chef KLK Kommunövergripande