Styrdokument
Policy för mobilabonnemang/telefoni, mobilsurf samt mobilt bredband för Älvsbyns kommun och dess bolag       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 43 KB Mobilpolicy2012-05-03.pdf 2012-06-13 11:36

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Policy Anställda,Politiken 2012-05-28 Kommunstyrelsen Ekonomichef Kommunövergripande