Styrdokument
Allmänna lokala ordningsföreskrifter       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 76 KB Allmänna lokala ordningsföreskrifter.pdf 5/19/20, 12:46 PM
application/pdf 1,214 KB Karta (12§ förbudsområden).pdf 5/18/20, 10:29 AM
application/pdf 2,167 KB Delegationsbeslut lokala ordningsföreskifter, tillägg §12 med bilagor (sommaren 2020).pdf 5/20/20, 12:39 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Medborgare 2/17/20 Kommunfullmäktige Kommunchef Kommunövergripande