Styrdokument
Registerkontroll från belastningsregistret innan anställning/praktik inom verksamheterna: socialtjänsten samt stöd till individ och familj, Älvsbyns kommun       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 107 KB Riktlinje registerkontroll för belastningsregistret inom socialtjänsten.pdf 2/8/19, 11:00 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda,Medborgare 12/20/18 Personalutskottet HR-chef Personal