Styrdokument
Riktlinje för upphandling       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 76 KB Riktlinjer upphandling.pdf 3/2/21, 12:58 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 2/15/21 Kommunfullmäktige Ekonomichef Ekonomi