Styrdokument
Bolagsordning för Älvsbyns Fastigheter AB       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 92 KB Bolagsordning ÄFAB 2019.pdf 6/27/19, 3:20 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Reglementen Anställda,Politiken 6/17/19 Kommunfullmäktige Kommunchef Fastighetsdrift