Styrdokument
Riktlinje vid diskriminering       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 145 KB Riktlinje vid diskriminering.pdf 2018-11-21 17:46

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 2018-10-24 Personalutskottet Personalchef Personal