Styrdokument
Diskriminering       


Ersätter Jämställdhetsplanen


  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 139 KB Diskrimineringsriktlinje.pdf 3/22/17, 11:58 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 3/8/17 Personalutskottet Personalchef Personal