Styrdokument
Diskriminering       


Ersätter Jämställdhetsplanen


  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 139 KB Diskrimineringsriktlinje.pdf 2017-03-22 11:58

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 2017-03-08 Personalutskottet Personalchef Personal