Styrdokument
Handläggning av bistånd enligt SoL avseende äldreomsorgen       


Vägledning för biståndshandläggare inom äldreomsorgen


  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 111 KB Vagledningenligt SoL.pdf 4/24/15, 1:13 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 4/13/15 Kommunstyrelsen Socialchef Socialtjänst