Styrdokument
Handläggning av bistånd enligt SoL avseende äldreomsorgen       


Vägledning för biståndshandläggare inom äldreomsorgen


  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 111 KB Vagledningenligt SoL.pdf 2015-04-24 13:13

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 2015-04-13 Kommunstyrelsen Socialchef Socialtjänst