Styrdokument
Taxa enl tobakslagen, alkohollagen samt lagen om försäljning av receptfria läkemedel       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 136 KB Taxa alkohol, tobak, recfria läkemedel.pdf 7/9/19, 10:51 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare 6/17/19 Kommunfullmäktige Miljö- och byggchef Miljö- Bygg-Räddning