Styrdokument
Riktlinjer för fakturering och fordringsbevakning       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 82 KB Fordringar 20210303.pdf 4/28/21, 11:31 AM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Riktlinjer Anställda 4/25/16 Kommunstyrelsen Ekonomichef Kommunövergripande